– תוכניות עיצוב פלוס בהנחיית סיגל שחמון – 

עונה 3