– תוכניות עיצוב פלוס בהנחיית סיגל שחמון – 

 

עונה 4